Ladda ner Saint-Gobain Renoveringsguide småhus


I Sverige råder elbrist och en stor del av elanvändningen går åt till att värma byggnader. Genom energirenovering av byggnadens klimatskal finns möjligheter att göra både energi- och miljöbesparingar för den enskilde fastighetsägaren och för samhället. Samtidigt ger det långsiktigt möjlighet att sänka CO2-utsläppen och öka boendekomforten.


I vår Renoveringsguide för småhus beskriver vi fördelar och effekter av energieffektivisering av klimatskalet. Här visar vi olika exempel för hur man praktiskt kan göra samt möjliga lösningar för respektive byggnadsdel och dess effekter. Resultaten per lösning redovisas som energibesparing och minskade utsläpp av klimatgaser per m2 installerad yta och är beräknade för fem olika svenska orter.


Ladda ner Saint-Gobain Renoveringsguide småhus


Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.