Ladda ner Saint-Gobains renoveringsguide


Förbättring av klimatskalet är en av de mest effektiva åtgärderna för multipla positiva effekter på energianvändningen och sker helst genom renovering utifrån, för fasad och sockel. Saint-Gobain Sweden AB:s Renoveringsguide visar på möjligheterna till både energi- och miljöbesparingar genom denna typ av renovering.

Renoveringsguiden riktar sig till dig som står i begrepp att renovera din fastighet och ger vägledning i hur man utöver energi- och miljöbesparingar också kan förbättra komforten för de boende, förbättra uttrycket av fastigheten och ge den ökat värde.

Renoveringsguiden-200px.jpg


Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.